Търсене в Библията онлайн
 
Исус Навин 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 Подир смъртта на Моисея раба Господен, говори Господ на Исуса Навиевия син, слугата Моисеев, и рече:
2 Рабът ми Моисей умря; сега прочее стани та мини този Иордан, ти и всичките тия люде, в земята която аз давам на тях, на Израилевите синове.
3 Всяко място на което стъпи стъпката на нозете ви давам го вам както казах Моисею.
4 От пустинята и този Ливан до голямата река, реката Евфрат, всичката земя на Хетейците, и до голямото море към запад на слънцето ще бъдат пределите ви.
5 Никой няма да устои пред тебе във всичките дни на живота ти: както бях с Моисея, така ще бъда и с тебе: няма да те оставя, нито да те напусна.
6 Бъди крепък и мъжествен; защото ти ще разделиш в наследие на тия люде земята която се клех на отците им да дам на тях.
7 Само бъди крепък и твърде мъжествен, за да правиш прилежно по всичкия закон който ти заповяда рабът ми Мойсей: не се уклонявай ни надесно ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш.
8 Да се не отдалечи таз книга на закона от устата ти; но нея да преговаряш деня и нощя за да правиш прилежно по всичко каквото е написано в нея, защото тогаз ще напредваш в пътя си, и тогаз ще имаш добър успех.
9 Ето, заповядвам ти: бъди крепък и мъжествен; да не се уплашиш и да не се страхуваш; защото е с тебе Господ Бог твой де и да идеш.
10 И заповяда Исус на надзирателите на людете и рече:
11 Преминете през сред стана, и заповядайте на людете и речете: Пригответе си храна за път; защото още три дни и вие ще преминете този Иордан за да влезете да наследите земята която Господ Бог ваш дава да я наследите.
12 И на Рувимовците, и на Гадовците, и на половината от племето Манасиево говори Исус и рече:
13 Помнете думата която ви заповяда Моисей раб Господен и рече: Господ Бог ви упокои и даде ви таз земя.
14 Жените ви, чадата ви, и добитъкът ви да останат в земята която ви Моисей даде отсам Иордан, и вие всички силни юнаци да преминете пред братята си оръжени и да им помогнете,
15 доде успокои Господ братята ви както и вас, и наследят и те земята която Господ Бог ваш им дава; тогаз да се върнете в земята на наследието си, и да я наследите, която Моисей рабът Господен ви дава отсам Иордан към изток на слънцето.
16 И отговориха Исусу и казаха: Всичко що ни заповядваш ще направим, и където ни проводиш ще идем.
17 Както слушахме във всичко Моисея така ще слушаме и тебе; само Господ Бог твой да е с тебе както беше с Моисея.
18 Всеки человек който се съпротиви на твоите заповеди, и не послуша думите ти по всичко що му заповядваш, да се умъртви; само ти бъди крепък и мъжествен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24