Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Лука 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено известните нам събития,
2 както ни ги предадоха онези които от начало са били очевидци и служители на словото,
3 виде ми се благословно и мене, който изследвах подробно всичко от начало, да ти пиша наред за това, честити Теофиле,
4 за да познаеш твърдото основание на това учение, в което си поучаван.
5 В дните на Ирода царя Юдейскаго имаше некой си свещеник, от четата Авиева, на име Захария; и жена му от дъщерите Ааронови, и името й Елисавета.
6 Те и двамата беха праведни пред Бога, и ходеха безпорочно във всичките заповеди и постановления Господни.
7 И немаха чедо, понеже Елисавета бе неплодна, а и двамата беха заматорели във възрастта си.
8 И като свещенсвуваше той пред Бога в реда на четата си,
9 по обичая на свещенството падна жребие нему да влезе в храма Господен и да покади.
10 И в часа на каденето всичкото множество на народа от вън беше на молба.
11 И яви му се ангел Господен стоещ от десно на кадилния олтар.
12 И Захария като го виде, смути се и страх нападна на него.
13 И рече му ангелът: Не бой се, Захарие; защото послуша ти се молбата; и жена ти Елисавет ще ти роди син, и ще му наречеш името Иоан.
14 И ще ти бъде радост и веселие, и мнозина ще се възрадват за неговото рождение.
15 Защото ще бъде велик пред Бога; и вино и сикера нема да пие; и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си.
16 И ще възвърне мнозина от синовете Израилеви към Господа технаго Бога.
17 И той ще предиде пред него в дух и сила Илиина, за да възвърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдруванието на праведните, за да приготви Господу народ предразположен.
18 И рече Захария на ангелът: По какво ще позная това? защото аз съм стар, и жена ми заматорела в дните си.
19 А отговори ангелът и рече му: Аз съм Гавриил който предстоя пред Бога; и праведен съм да ти говоря, и да ти благовестя това.
20 И, ето, ще мълчиш и не ще можеш да говориш, до денят в който ще бъде това, защото не хвана вера на думите ми, които ще се сбъдат на времето си.
21 И народът чакаше Захария; и чудеха се че се бавеше в храма.
22 А когато излезе, не можеше да им продума, и разумеха че е видение видел в храма, и той им киваше, и оставаше нем.
23 И като се изпълниха дните на службата му, отиде у дома си.
24 А след тия дни зачна жена му Елисавет, и таеше се пет месеца и думаше:
25 Така ми стори Господ в дните в които пригледна да отнеме укорът ми измежду человеците.
26 А в шестият месец проводен бе ангел Гавриил от Бога в град Галилейски, на който името е Назарет,
27 при една девица сгодена за мъж на име Иосиф, от дома Давидов, а името на девицата Мариам.
28 И като влезе ангелът при нея, рече: Радвай се благодатная! Господ е с тебе: благословена си ти между жените.
29 А тя щом го виде смути се от думата му и размишляваше какво ще бъде това поздравление.
30 И рече й ангелът: Не бой се, Мариам; защото си намерила благодат у Бога.
31 И ето ще зачнеш в утробата си, и ще родиш син, и ще наречеш името му ИСУС.
32 Той ще бъде велик, и Син на Вишнаго ще се нарече; и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида;
33 И ще царува над дома Яков във веки, и царството му не ще да има край.
34 И рече Мариам на ангела: Как ще бъде това? понеже мъж не зная?
35 И отговори ангелът, и рече й: Дух Светий ще дойде върху ти, и сила на Вишнаго ще те осени; за това и светото което се ражда от тебе, Син Божий ще се нарече.
36 И ето, твоята сродница Елисавет, и тя в старините си зачена син, и този е шестий месец за нея, която се неплодна казваше;
37 защото нема у Бога невъзможно нещо.
38 И рече Мариам: Ето рабинята Господня; нека ми бъде по твоята дума. И отиде си от нея ангелът.
39 И стана Мариам през тези дни, та отиде бързом към планинската страна в град Юдов;
40 И влезе в дома Захариин и поздрави Елисавет.
41 И щом чу Елисавет поздравлението Мариино, възигра младенецът в утробата й, и изпълни се Елисавет с Духа Светаго;
42 и възгласи с глас голем и рече: Благословена ти в жените, и благословен плодът на твоята утроба.
43 И от къде ми е това, да дойде при мене майката на Господа моего?
44 Защото, ето, щом дойде гласът на поздравлението ти в ушите ми, възигра радостно младенецът в утробата ми.
45 И блажена която е повервала, че ще се сбъде реченото й от Господа.
46 И рече Мариам: Величае душата ми Господа,
47 и възрадва се духът ми в Бога спасителя моего
48 Защото пригледа на смирението на рабинята си; и, ето, от нине ще ме ублажават всичките родове.
49 Защото Силният ми стори величие, и свето е неговото име,
50 и неговата милост е от род в род върх тези които му се боят.
51 Сътвори сила със своята мишца; разпръсна горделивите с мислите на сърцето им.
52 Свали силните от престолите им, и въздигна смирените.
53 Гладните изпълни с добрини, а богатите отпрати празни.
54 Помогна на Израиля своят раб, като помена милостта си,
55 (като говори на отците ни,) на Авраама и на семето негово до века.
56 И седе Мариам с нея до три месеца; и се завърна у дома си.
57 А Елисавета се изпълни времето й да роди; и роди син.
58 И чуха съседите и роднините й, че е възвеличил Господ своята към нея милост, и радваха се с нея.
59 И в осмия ден дойдоха да обрежат детето, и наричаха го, по бащиното му име, Захария.
60 И отговори майка му, и рече: Не, но ще се нарече Иоан.
61 И рекоха й че: Никой нема в рода ти който да се нарича с това име.
62 И киваха на баща му как би искал той да го нарече.
63 А той поиска дъсчица, и написа тези думи: Иоан е името му. И почудиха се всички.
64 И тоз час се отвориха устата му и езикът му; и говореше и благославяше Бога.
65 И нападна страх на всичките им съседи, и по всичката планинска страна на Юдея приказваше се за всичко това.
66 И всички които чуха, туриха това на сърцето си и казваха: Какво ли ще бъде това отроче? И ръката Господня беше с него.
67 И отец му Захария изпълни се Духом Светим; и пророкува и рече:
68 Благословен Господ Бог Израилев, защото посети и стори избавление на своя народ,
69 и въздигна нам рог на спасение в дома на Давида раба своего,
70 (както говори чрез устата на светите свои от века пророци,)
71 освобождение от враговете наши, и от ръката на всички които ни ненавиждат,
72 да стори милост с отците наши, и да помене светия свой завет,
73 клетвата с която се закле на отца ни Авраама,
74 да даде нам, освободени от ръката на враговете наши, да му служим без страх,
75 в светост и правда пред него през всичките дни на живота си.
76 И ти, отроче, пророк на Вишнаго ще се наречеш; защото ще предидеш пред лицето Господне, да приготвиш пътищата му;
77 за да дадеш на неговия народ да познаят спасение, чрез прощаване на греховете им,
78 за милосърдието на милостта на Бога нашего, с която ни посети зора от висотата,
79 да осияе седещите в тъмнина и в сенка смъртна, така щото да управи нозете ни в път на мир.
80 А детето растеше и укрепяваше се духом; и в пустините беше до денят на явлението си на Израиля.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24