Търсене в Библията онлайн
 
Амос 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Думите на Амоса, който бе от пастусите на Текое, които видя заради Израил в дните на Озия Юдиния цар, и в дните на Иеровоама Йоасовия син, Израилевия цар, две години преди труса.
2 И рече: -
Господ ще рикне от Сион,
И ще издаде гласа си из Ерусалим;
И пасбищата на пастирите ще сетуват,
И върхът на Кармил ще изсъхне.
3 Така говори Господ:
За три престъпления на Дамаск,
И за четири, няма да върна наказанието му;
Защото върхоха Галаад с железни дикани;
4 Но ще проводя огън в дома Азаилов,
Та ще изпояде палатите на Венадада.
5 И ще съкруша вереите на Дамаск,
И ще изтребя жителя от полето Авен
И държащия скиптър от дома Еденов;
И людете Сирийски ще се откарат пленници в Кир, говори Господ
6 Така говори Господ: За три престъпления на Газа,
И за четири, няма да върна наказанието й;
Защото съвсем плениха людете ми
За да ги предадат Едому;
7 Но ще проводя огън в стената на Газа,
Та ще изпояде палатите й.
8 И ще изтребя жителя от Азот
И държащия скиптър от Аскалон
И ще завърна ръката си против Акарон;
И остатъкът на Филистимците ще загине, говори Господ Иеова.
9 Така говори Господ:
За три престъпления на Тир,
И за четири, няма да върна наказанието му;
Защото съвсем предадоха людете ми в плен Едому,
И не поменаха братския съюз;
10 Но ще проводя огън в стената на Тир,
Та ще изпояде палатите му.
11 Така говори Господ:
За три престъпления на Едом,
И за четири, няма да върна наказанието му:
Защото прогони брата си с меч,
И отхвърли благоутробието си,
И яростта му разкъсваше непрестанно,
И пазеше гнева си всякога;
12 Но ще проводя огън върху Теман,
Та ще изпояде палатите на Восора.
13 Така говори Господ:
За три престъпления на Амоновите синове,
И за четири, няма да върна наказанието им;
Защото разпряха непраздните на Галаад
За да разширят предела си;
14 Но ще запаля огън в стената на Рава,
И ще изпояде палатите й,
С възклицание в деня на боя,
С вихрушка в деня на бурята.
15 И царят им ще отиде в плен,
Той и началниците му купно, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9