Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Амос 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Думите на Амоса, който бе от пастусите на Текое, които видя заради Израил в дните на Озия Юдиния цар, и в дните на Иеровоама Йоасовия син, Израилевия цар, две години преди труса.
2 И рече: -
Господ ще рикне от Сион,
И ще издаде гласа си из Ерусалим;
И пасбищата на пастирите ще сетуват,
И върхът на Кармил ще изсъхне.
3 Така говори Господ:
За три престъпления на Дамаск,
И за четири, няма да върна наказанието му;
Защото върхоха Галаад с железни дикани;
4 Но ще проводя огън в дома Азаилов,
Та ще изпояде палатите на Венадада.
5 И ще съкруша вереите на Дамаск,
И ще изтребя жителя от полето Авен
И държащия скиптър от дома Еденов;
И людете Сирийски ще се откарат пленници в Кир, говори Господ
6 Така говори Господ: За три престъпления на Газа,
И за четири, няма да върна наказанието й;
Защото съвсем плениха людете ми
За да ги предадат Едому;
7 Но ще проводя огън в стената на Газа,
Та ще изпояде палатите й.
8 И ще изтребя жителя от Азот
И държащия скиптър от Аскалон
И ще завърна ръката си против Акарон;
И остатъкът на Филистимците ще загине, говори Господ Иеова.
9 Така говори Господ:
За три престъпления на Тир,
И за четири, няма да върна наказанието му;
Защото съвсем предадоха людете ми в плен Едому,
И не поменаха братския съюз;
10 Но ще проводя огън в стената на Тир,
Та ще изпояде палатите му.
11 Така говори Господ:
За три престъпления на Едом,
И за четири, няма да върна наказанието му:
Защото прогони брата си с меч,
И отхвърли благоутробието си,
И яростта му разкъсваше непрестанно,
И пазеше гнева си всякога;
12 Но ще проводя огън върху Теман,
Та ще изпояде палатите на Восора.
13 Така говори Господ:
За три престъпления на Амоновите синове,
И за четири, няма да върна наказанието им;
Защото разпряха непраздните на Галаад
За да разширят предела си;
14 Но ще запаля огън в стената на Рава,
И ще изпояде палатите й,
С възклицание в деня на боя,
С вихрушка в деня на бурята.
15 И царят им ще отиде в плен,
Той и началниците му купно, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9