Търсене в Библията онлайн
 
Песен на песните 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Соломоновата Песен на Песните.
2 Да ме целуне с целуванията на устата си;
Защото любовта ти е по-добра от виното.
3 Заради благовонието на добрите твои масти
Името ти е маст излeяна;
За това те обичат девиците.
4 Привлечи ме: ще тичам след тебе.
Царят ме въведе в клетовете си:
Ще се радваме и ще се веселим за тебе; Ще помним любовта ти повече от виното:
Обичат те с правота.
5 черна съм, но хубава, Ерусалимски дъщери,
Като кидарските шатри, като Соломоновите опони.
6 Не ме гледайте че съм почерняла,
Понеже слънцето ме е погледнало:
Синовете на майка ми се разгневиха против мене,
Туриха ме пазач на лозята:
Своето лозе не упазих.
7 Възвести ми, ти когото възлюби душата ми,
Де пасеш стадото, де го упокояваш на пладне.
Защо да бъда като тая що обикаля
Между стадата на твоите другари?
8 Ако не знаеш от себе си,
Хубавице между жените,
Излез ти подир следите на стадото,
И паси яретата си при шатрите на пастирите.
9 На конете на Фараоновите колесници
Те уподобих, любезна моя.
10 Красни са твоите ланити с вървите на бисера,
И вратът ти с огърлия.
11 Ще ти направим златни чепочки
С сребърни капки.
12 Додето царят седи на трапезата си,
Нардът ми издава благовонието си.
13 Вързоп със смирна е за мене възлюблений ми:
Ще нощува между съсците ми.
14 Китка кипрова е за мене възлюблений мой,
В лозята на Енгади.
15 Ето хубава си, любезна моя;
Ето, хубава си: очите ти са като на гълъбите.
16 Ето, хубав си, възлюблений ми, ей, приятен си:
И одърът ни е благоцветен.
17 Гредите на домовете ни са кедрови,
Подъсченията ни са кипарисови.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8