Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Песен на песните 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Соломоновата Песен на Песните.
2 Да ме целуне с целуванията на устата си;
Защото любовта ти е по-добра от виното.
3 Заради благовонието на добрите твои масти
Името ти е маст излeяна;
За това те обичат девиците.
4 Привлечи ме: ще тичам след тебе.
Царят ме въведе в клетовете си:
Ще се радваме и ще се веселим за тебе; Ще помним любовта ти повече от виното:
Обичат те с правота.
5 черна съм, но хубава, Ерусалимски дъщери,
Като кидарските шатри, като Соломоновите опони.
6 Не ме гледайте че съм почерняла,
Понеже слънцето ме е погледнало:
Синовете на майка ми се разгневиха против мене,
Туриха ме пазач на лозята:
Своето лозе не упазих.
7 Възвести ми, ти когото възлюби душата ми,
Де пасеш стадото, де го упокояваш на пладне.
Защо да бъда като тая що обикаля
Между стадата на твоите другари?
8 Ако не знаеш от себе си,
Хубавице между жените,
Излез ти подир следите на стадото,
И паси яретата си при шатрите на пастирите.
9 На конете на Фараоновите колесници
Те уподобих, любезна моя.
10 Красни са твоите ланити с вървите на бисера,
И вратът ти с огърлия.
11 Ще ти направим златни чепочки
С сребърни капки.
12 Додето царят седи на трапезата си,
Нардът ми издава благовонието си.
13 Вързоп със смирна е за мене възлюблений ми:
Ще нощува между съсците ми.
14 Китка кипрова е за мене възлюблений мой,
В лозята на Енгади.
15 Ето хубава си, любезна моя;
Ето, хубава си: очите ти са като на гълъбите.
16 Ето, хубав си, възлюблений ми, ей, приятен си:
И одърът ни е благоцветен.
17 Гредите на домовете ни са кедрови,
Подъсченията ни са кипарисови.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8