Търсене в Библията онлайн
 
Агей 1 глава
×
1  2 
1 Във втората година на цар Дария, в шестия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне чрез пророка Агея към Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и към Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и рече:
2 Така говори Господ Саваот и казва: Тези люде говорят: Времето не е дошло, времето да се съгради домът Господен.
3 И биде слово Господне чрез пророка Агея и рече:-
4 Време ли е вам
Да обитавате вие у подъсчените си домове,
А този дом да е пуст?
5 Сега прочее така говори Господ Саваот:
Помислете пътищата си.
6 Посеяхте много, и събрахте доход малко;
Ядете, и не се насищате;
Пиете, и не се благодарите;
Обличате се, и не се стоплювате;
И заплащаемий се заплаща за един пробит мешец.
7 Така говори Господ Саваот:
Помислете пътищата си.
8 Възлезте на гората та донесете дърва,
И съградете дома;
И ще се благоугодя в него,
И ще се прославя, говори Господ.
9 Погледнахте за много, и, ето, стана малко;
И го донесохте в дома, и аз духнах на него.
Защо? говори Господ Саваот.
Заради дома си който е пуст;
А вие тичате всеки в дома си.
10 За то небето задържа от вас росата си,
И земята възбрани плода си.
11 И повикнах бездъждие
Върху земята, и върху горите,
И върху житото, и върху мъста, и върху елея,
И върху всичко що износя земята,
И върху человеците, и върху скотовете,
И върху всичките трудове на ръцете им.
12 И послуша Зоровавел Салатийлевий син, и Исус Йоседековий син, великий свещеник, и всичкий остатък на людете гласа на Господа Бога своего, и думите на пророк Агея като го проводи Господ техний Бог; и убояха се людете пред Господа.
13 И говори Агей посланникът Господен според посланието Господне на людете, и рече: Аз съм с вас, говори Господ.
14 И възбуди Господ духа на Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и духа на Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и духа на всичкия остатък на людете; и дойдоха та работеха в дома на Господа Саваота, Бога своего,
15 в двадесет и четвъртия ден на шестия месец, във втората година на цар Дария.
Цариградски превод
1  2