Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4 
1 Павел, с волята Божия, апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
2 до светите и верните в Христа братя които са в Колоса: Благодат вам и мир от Бога Отца нашего, и Господа Исуса Христа.
3 Благодарим Богу и Отцу на Господа нашего Исуса Христа, молеще се винаги за вас,
4 като чухме вашата в Христа Исуса вера, и любовта ви към всичките светии,
5 зарад надеждата която се пази за вас на небеса; за която сте чули от по-напред в истинното слово на евангелието
6 което дойде във вас, както и във всичкия свет, и принося плод и расте, както и във вас от който ден сте чули и познали Божията благодат в истината;
7 както сте и научили от Епафраса възлюбления наш съслужник, който е за вас верен служител Христов;
8 който ни и яви вашата чрез Духа любов.
9 За това, и ние, от деня в който сме чули, не преставаме да се молим за вас и да просим от Бога да изпълните с познанието на неговата воля във всека премъдрост и духовно разумение,
10 да ходите достойно Господу, да му угождавате във всичко, и да приносяте плод във всеко добро дело, и да растете в познанието Божие;
11 възмогвани във всичка сила по могуществото на неговата слава във всеко търпение и дълготърпение с радост;
12 благодаряще Богу Отцу който ни удостои за участието в наследието на светиите във виделината;
13 който ни избави от властта на тъмнината, и премести ни в царството на възлюбленаго Сина своего,
14 в когото имаме изкупуването чрез кръвта му, прощението на греховете;
15 който е образ на невидимаго Бога, първороден преди всите твари;
16 понеже чрез него бе създадено всичко което е на небесата и което е на земята, видимото и невидимото, престоли било, или господства, или началства, или власти, всичкото чрез него и заради него се създаде;
17 и той е преди всичко, и всичкото чрез него се състои.
18 И той е глава на телото, на църквата, който е начатък, първороден из мъртвите, за да има той първенство във всичко;
19 защото в него благоволи Отец да се всели всичката пълнота,
20 и чрез него да примири всичкото със себе си, като умири чрез него с кръвта на неговия кръст и земните небесните.
21 И вас които бехте некога си отчуждени и врагове според помислите в злите дела
22 примири сега чрез телото на неговата плът, чрез смъртта, да ви представи пред себе си свети и непорочни и неповинни;
23 ако пребъдете основани и твърди във верата, и неподвижни от надеждата на евангелието което сте чули, проповеданото на всека твар която е под небесата, на което аз Павел станах служител.
24 Сега се радвам в страданията си за вас, и запълням в моето тело недостатъка на Христовите скърби зарад неговото тело което е църквата;
25 на която аз станах служител по Божие смотрение което ми се даде заради вас, да изпълня проповедта на словото Божие,
26 тайната която беше скрита от вековете и от родовете, и сега се яви на неговите светии;
27 на които благоизволи Бог да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, което е Христос във вас надеждата на славата;
28 когото ние проповедваме, и съветваме всекиго человека, и поучаваме всекиго человека във всека премъдрост, да представим всекиго человека съвършен в Христа Исуса;
29 за което се и трудя, и подвизавам се по действието негово, което действува в мене силно.
Цариградски превод
1  2  3  4