Търсене в Библията онлайн
 
Колосяни 1 глава
×
1  2  3  4 
1 Павел, с волята Божия, апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
2 до светите и верните в Христа братя които са в Колоса: Благодат вам и мир от Бога Отца нашего, и Господа Исуса Христа.
3 Благодарим Богу и Отцу на Господа нашего Исуса Христа, молеще се винаги за вас,
4 като чухме вашата в Христа Исуса вера, и любовта ви към всичките светии,
5 зарад надеждата която се пази за вас на небеса; за която сте чули от по-напред в истинното слово на евангелието
6 което дойде във вас, както и във всичкия свет, и принося плод и расте, както и във вас от който ден сте чули и познали Божията благодат в истината;
7 както сте и научили от Епафраса възлюбления наш съслужник, който е за вас верен служител Христов;
8 който ни и яви вашата чрез Духа любов.
9 За това, и ние, от деня в който сме чули, не преставаме да се молим за вас и да просим от Бога да изпълните с познанието на неговата воля във всека премъдрост и духовно разумение,
10 да ходите достойно Господу, да му угождавате във всичко, и да приносяте плод във всеко добро дело, и да растете в познанието Божие;
11 възмогвани във всичка сила по могуществото на неговата слава във всеко търпение и дълготърпение с радост;
12 благодаряще Богу Отцу който ни удостои за участието в наследието на светиите във виделината;
13 който ни избави от властта на тъмнината, и премести ни в царството на възлюбленаго Сина своего,
14 в когото имаме изкупуването чрез кръвта му, прощението на греховете;
15 който е образ на невидимаго Бога, първороден преди всите твари;
16 понеже чрез него бе създадено всичко което е на небесата и което е на земята, видимото и невидимото, престоли било, или господства, или началства, или власти, всичкото чрез него и заради него се създаде;
17 и той е преди всичко, и всичкото чрез него се състои.
18 И той е глава на телото, на църквата, който е начатък, първороден из мъртвите, за да има той първенство във всичко;
19 защото в него благоволи Отец да се всели всичката пълнота,
20 и чрез него да примири всичкото със себе си, като умири чрез него с кръвта на неговия кръст и земните и небесните.
21 И вас които бехте некога си отчуждени и врагове според помислите в злите дела
22 примири сега чрез телото на неговата плът, чрез смъртта, да ви представи пред себе си свети и непорочни и неповинни;
23 ако пребъдете основани и твърди във верата, и неподвижни от надеждата на евангелието което сте чули, проповеданото на всека твар която е под небесата, на което аз Павел станах служител.
24 Сега се радвам в страданията си за вас, и запълням в моето тело недостатъка на Христовите скърби зарад неговото тело което е църквата;
25 на която аз станах служител по Божие смотрение което ми се даде заради вас, да изпълня проповедта на словото Божие,
26 тайната която беше скрита от вековете и от родовете, и сега се яви на неговите светии;
27 на които благоизволи Бог да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, което е Христос във вас надеждата на славата;
28 когото ние проповедваме, и съветваме всекиго человека, и поучаваме всекиго человека във всека премъдрост, да представим всекиго человека съвършен в Христа Исуса;
29 за което се и трудя, и подвизавам се по действието негово, което действува в мене силно.
Цариградски превод
1  2  3  4