Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 Откровение Исус Христово, което му даде Бог да покаже на рабите си онова което има скоро да бъде; и той проводи и го яви чрез ангела си на своят раб Иоана,
2 който свидетелствува словото Божие, и свидетелство Исус Христово, и колкото е видел.
3 Блажен който прочита и които слушат думите на това пророчество и пазят което е писано в него; защото времето е близу.
4 Иоан на седемте църкви които са в Азия: Благодат вам и мир от оногози който е, и който е бил, и който иде, и от седемте духове които са пред неговия престол,
5 и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите, и началникът над царете на земята. На тогози който е възлюбил нас, и умил ни е от греховете ни с кръвта си,
6 и който е направил нас царе и свещеници Богу и Отцу своему, на него да бъде слава и държава във веки веков. Амин.
7 Ето, иде с облаците; и ще го види всеко око, и онези които го прободоха, и ще възридаят за него всичките племена земни. Ей, Амин.
8 Аз съм Алфа и Омега, начало и конец, казва Господ който е, и който е бил, и който иде, Вседържител.
9 Аз Иоан, който съм и брат ваш и съучастник в скърбите и в царството и търпението Исус Христово, бех на острова нарицаем Патмос за словото Божие и за свидетелството Исус Христово.
10 В неделен ден бидох в изстъпление Духом; и чух зад себе си глас голем като от тръба
11 който говореше: Аз съм Алфа и Омега, първий и последний; и каквото виждаш напиши в книга и проводи на седемте църкви които са в Азия,- в Ефес, и в Смирна, и в Пергам, и в Тиатир, и в Сардис, и във Филаделфия, и в Лаодикия.
12 И обърнах се да видя гласа който ми проговори; и в обръщането си видех седем светилника златни;
14 а главата и космите му беха бели като бела вълна, като снег, и очите му като пламик огнен;
15 и нозете му подобни халколивану, както в пещ нажежени; и гласът му като глас на много води;
16 и имаше в десната си ръка седем звезди, и из устата му излезваше меч остър и от двете страни; и лицето му светеше както свети слънцето в силата си.
17 И когато го видех паднах при нозете му като мъртъв; и тури десната си ръка на мене и казваше ми: Не бой се: аз съм първий и последний,
18 и живеещий; и мъртъв бех, и, ето, живея във веки веков, Амин; и имам ключовете на ада и на смъртта.
19 Напиши това що си видел, и което е, и което има да бъде след това,-
20 тайната на седемте звезди които виде в десницата ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника които си видел седемте църкви са.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22