Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Откровение 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 Откровение Исус Христово, което му даде Бог да покаже на рабите си онова което има скоро да бъде; и той проводи и го яви чрез ангела си на своят раб Иоана,
2 който свидетелствува словото Божие, и свидетелство Исус Христово, и колкото е видел.
3 Блажен който прочита и които слушат думите на това пророчество и пазят което е писано в него; защото времето е близу.
4 Иоан на седемте църкви които са в Азия: Благодат вам и мир от оногози който е, и който е бил, и който иде, и от седемте духове които са пред неговия престол,
5 и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите, и началникът над царете на земята. На тогози който е възлюбил нас, и умил ни е от греховете ни с кръвта си,
6 и който е направил нас царе и свещеници Богу и Отцу своему, на него да бъде слава и държава във веки веков. Амин.
7 Ето, иде с облаците; и ще го види всеко око, и онези които го прободоха, и ще възридаят за него всичките племена земни. Ей, Амин.
8 Аз съм Алфа и Омега, начало и конец, казва Господ който е, и който е бил, и който иде, Вседържител.
9 Аз Иоан, който съм и брат ваш и съучастник в скърбите и в царството и търпението Исус Христово, бех на острова нарицаем Патмос за словото Божие и за свидетелството Исус Христово.
10 В неделен ден бидох в изстъпление Духом; и чух зад себе си глас голем като от тръба
11 който говореше: Аз съм Алфа и Омега, първий и последний; и каквото виждаш напиши в книга и проводи на седемте църкви които са в Азия,- в Ефес, и в Смирна, и в Пергам, и в Тиатир, и в Сардис, и във Филаделфия, и в Лаодикия.
12 И обърнах се да видя гласа който ми проговори; и в обръщането си видех седем светилника златни;
13 и в сред седемте светилника видех едного подобен Сину человеческому, облечен с дълга дреха, и препасан до градите със злат пояс;
14 а главата и космите му беха бели като бела вълна, като снег, и очите му като пламик огнен;
15 и нозете му подобни халколивану, както в пещ нажежени; и гласът му като глас на много води;
16 и имаше в десната си ръка седем звезди, и из устата му излезваше меч остър и от двете страни; и лицето му светеше както свети слънцето в силата си.
17 И когато го видех паднах при нозете му като мъртъв; и тури десната си ръка на мене и казваше ми: Не бой се: аз съм първий и последний,
18 и живеещий; и мъртъв бех, и, ето, живея във веки веков, Амин; и имам ключовете на ада и на смъртта.
19 Напиши това що си видел, и което е, и което има да бъде след това,-
20 тайната на седемте звезди които виде в десницата ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника които си видел седемте църкви са.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22