Търсене в Библията онлайн
 
1 Солунци 1 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
2 Благодарим всекога Богу за всички вас, и поминуваме ви в молитвите си,
3 като помним непрестанно вашето дело на верата, и труда на любовта, и търпението на надеждата в Господа нашего Исуса Христа, пред Бога и Отца нашего;
4 понеже знаем, братие възлюблени от Бога, вашето избрание;
5 защото нашето към вас благовествуване не стана само със слово, но и със сила, и с Духа Светаго, и с големо удостоверение, както знаете какви бехме заради вас помежду ви.
6 И вие станахте подражатели нам и Господу като при много утеснения приехте словото с радост на Духа Светаго;
7 така щото станахте пример на всите верващи които са в Македония и в Ахаия.
8 Защото от вас се прогласи словото Господне не само в Македония и Ахаия; но и на всеко место се разчу вашата вера в Бога, щото ние не требва да говорим нещо.
9 Защото те възвещават за нас как стана нашето влизане при вас, и как сте се обърнали от идолите към Бога за да служите на живия и истинния Бог,
10 и да очаквате от небеса неговия Син, когото възкръси от мъртвите, Исуса, който ни освобождава от идещия гнев.
Цариградски превод
1  2  3  4  5