Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на нашите отци чрез пророците,
2 в тези последните дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и света направи;
3 който, като е сияние на неговата слава, и образ на неговото същество, и държи всичко със словото на своята си сила, от как направи чрез себе си очищение на греховете ни седна отдесно на величието на високо,
4 и стана толкоз по-горен от ангелите колкото по-славно над тех име наследова.
8 А за Сина казва: "Твоят престол е, Боже, във век века: скиптърът на твоето царство е скиптър на правдата;
10 и пак: "В начале ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце са небесата:
11 те ще погинат, а ти пребиваваш; и всичките като дреха ще овехтеят,
14 Не са ли те всички служебни духове, проваждаеми да слугуват на тези които ще наследват спасение?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13