Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Евреи 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на нашите отци чрез пророците,
2 в тези последните дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и света направи;
3 който, като е сияние на неговата слава, и образ на неговото същество, и държи всичко със словото на своята си сила, от как направи чрез себе си очищение на греховете ни седна отдесно на величието на високо,
4 и стана толкоз по-горен от ангелите колкото по-славно над тех име наследова.
5 Защото кому от ангелите рече некога: "Ти си мой Син, аз днес те родих;" и пак: "Аз ще му бъда Отец, и той ще ми бъде Син"?
6 А когато пак въвожда Първороднаго във вселенната казва: "И да му се поклонят всичките ангели Божии."
7 И за ангелите казва: "Който прави ангелите си духове и слугите си пламик огнен.
8 А за Сина казва: "Твоят престол е, Боже, във век века: скиптърът на твоето царство е скиптър на правдата;
9 възлюбил си правдина, и възненавидел си беззаконие; за това те помаза, Боже, твоят Бог с елей на радост повече от твоите съучастници;"
10 и пак: "В начале ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце са небесата:
11 те ще погинат, а ти пребиваваш; и всичките като дреха ще овехтеят,
12 и като одежда ще ги свиеш, и ще се изменят; а ти си все истий, и твоите години нема да се свършат."
13 И кому от ангелите е рекъл некога: "Седни отдесно ми докле положа враговете ти подножие на нозете ти"?
14 Не са ли те всички служебни духове, проваждаеми да слугуват на тези които ще наследват спасение?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13