Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Петрово 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Симон Петър, раб и апостол Исус Христов, вам които сте получили еднаквата с нас драгоценна вера чрез правдата на Бога нашего и Спаса Исуса Христа:
2 Благодат и мир да се умножи на вас със познанието на Бога и на Исуса Господа нашего;
3 както божествената негова сила е дарила нам всичко що е за живота потребно и за благочестието, чрез познанието на тогози който е призовал нас със слава и добродетел;
4 чрез които се дариха нам най-големите и драгоценни обещания, за да бъдете поради тех причастници на божественото естество, и да отбегнете от похотното разтление което е на света.
5 И за това истото, турете всичкото си старание и приложете на верата си добродетел, на добродетел благоразумие,
6 на благоразумие въздържание, на въздържание търпение, на търпение благочестие,
7 на благочестие братолюбие, и на братолюбие любов.
8 Защото тези добрини ако се намерват у вас и се умножават правят ви да не сте праздни нито безплодни в познаването на Господа нашего Исуса Христа.
9 Понеже в когото се те не намерват, той е слеп, късоглед, и забравил е очищението на ветхите си грехове
10 За това, братие, постарайте се повече да утвърждавате призванието и избирането ваше; защото това като струвате никога нема да прегрешите.
11 Защото така ще изобилно да ви се даде вход във вечното царство на Господа нашего и Спаса Исуса Христа.
12 Заради това, не ще се обленя да ви напомнювам всекога за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в настоещата истина.
13 Мисля обаче праведно, до когато съм в тая хижина телесна да ви възбуждам с напоменюване;
14 понеже зная че скоро ще оставя хижината си, както Господ наш Исус Христос ми извести.
15 Ще се постарая, обаче, щото вие и след умирането ми можете всекога да помните тези работи.
16 Защото като ви обадихме силата и идването на Господа нашего Исуса Христа, не следвахме хитроизмислени басни, но бехме самовидци на неговото величествие;
17 защото прие от Бога Отца чест и слава когато дойде нему от великолепната слава такъв глас: "Този е Син мой възлюбленият в когото аз благоволих."
18 И този глас чухме ние че дойде от небето когато бехме с него на светата гора.
19 Още имаме и по-известно пророческото слово, на което добре струвате да внимавате като на светило което свети в тъмно место, доде се зазори денът и зорницата изгрее в сърцата ваши.
20 И това най-първо да знаете, че никое пророчество от писанието не бива от собственото разяснение на тогози който пророчествува;
21 защото никога не е идвало пророчество от человеческа воля, но от Духа Светаго движими говориха светите человеци Божии.
Цариградски превод
1  2  3