Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И укрепи се Соломон Давидовът син на царството си; и Господ Бог негов бе с него и крайно го възвеличи.
2 И говори Соломон на всичкия Израил, на тисященачалниците и стоначалниците, и на съдиите, и на всичките князове от всичкия Израил, началниците на отечествията;
3 и отидоха Соломон и всичкото събрание с него на високото място което е в Гаваон; защото там беше скинията на събранието Божие която Мойсей рабът Господен направи в пустинята.
4 А Давид беше възнесъл ковчега Божий от Кириатиарим, дето му бе приготвил Давид, защото бе поставил шатър за него в Ерусалим.
5 И медният олтар който бе направил Везелеил синът на Урия, сина Орова, бе там скинията Господня; и потърсиха го Соломон и събранието.
6 И възлезе Соломон там на медния олтар пред Господа, който бе пред скинията на събранието, та принесе на него тисяща всесъжения.
7 В онази нощ яви се Бог Соломону и рече му: Искай що да ти дам.
8 А Соломон рече Богу: Ти си направил голяма милост на Давида отца ми, и поставил си ме цар вместо него.
9 Сега, Господи Боже, да се утвърди словото ти което си рекъл на Давида отца ми; защото ти ме направи цар над люде много както пръстта на земята.
10 Дай ми сега мъдрост и разум за да излизам и да влизам пред тези люде; защото кой може да съди този голям твой народ?
11 И рече Бог Соломону: Понеже си имал това в сърдцето си, и не си просил богатство, имения, и слава, нито живота на тези, които те ненавидят, нито си просил много дни, но си просил за себе си мъдрост и разум за да съдиш людете ми над които те направих цар,
12 дават ти се мъдрост и разум; и богатство, и имения, и слава ще ти дам, както не е било на царете които бяха преди тебе, нито след тебе ще бъде подобно.
13 Тогаз се върна Соломон в Ерусалим от високото място което е в Гаваон, от скинията на събранието, и царуваше над Израиля.
14 И събра Соломон колесници и конници, и имаше тисяща и четиристотин колесници, и двадесет тисящи конници, които тури в градовете на колесниците и при царя в Ерусалим.
15 И направи царят в Ерусалим среброто и златото като камене, и кедрите направи като черниците в полето по множеството.
16 И за Соломона докарваха коне из Египет; и кервани от царски търговци вземаха с определена цена стада коне.
17 А възвождаха и докарваха из Египет една колесница за шестстотин сребърни сикли, и един кон за сто и петдесет; така и за всичките Хетейски царе и за Сирийските царе извозването ставаше чрез тяхна ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36