Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Авакум 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Видението което видя пророк Авакум.
2 До кога, Господи ще викам, и не щеш да послушаш?
Ще викъм към тебе: Неправда! и не щеш да избавиш?
3 Защо ме правиш да гледам беззаконие,
И да виждам бедствие?
Защо грабеж и неправда има пред мене;
И има що повдигат каране и прение.
4 За то законът е празден,
И съдба съвсем не излазя;
Понеже нечестивият насилствува праведния,
За то излазя съдба развратна
5 Вижте между народите, и погледнете,
И се зачудете много;
Защото аз ще направя дело в дните ви
Което не щете повярва ако го прикаже някой.
6 Защото, ето, аз повдигам Халдейците,
Народ лют и устремителен,
Който ще пройде през ширината на земята,
За да насели селения не свои.
7 Страшни са и ужасни:
Съдбата им и властта им ще происхожда от тях.
8 И конете им са по-бързи от рисове,
И по-устремителни от вечерни вълци;
И конниците им ще скачат,
И конниците им ще дойдат от далеч;
Ще литнат като орел бързащ на ядене.
9 Всички ще дойдат за грабеж:
Взорът на лицата им е на напред,
И ще съберат пленници като пясък.
10 И ще се присмиват на царете,
И началниците ще им са за присмех:
Ще се присмиват на всеки твърдел;
Защото ще награмадят пръст и ще го обладаят.
11 Тогаз духът му ще се измени,
И ще премине всеки предел, и ще нечествува,
Отдаващ тази своя крепост на бога си.
12 Не си ли ти от века, Господи, Боже мой, Свети мой!
Няма да умрем.
Ти, Господи, си ги разпоредил за съдба;
И ти, Крепки, турил си ги за наказание нам.
13 Очите ти са по-чисти отколкото да гледаш лукавщините,
И не можеш да гледаш в беззаконието:
Защо гледаш на беззаконниците, и мълчиш,
Когато нечестивият поглъща по-праведния от себе си?
14 И правиш ли человеците като морските риби,
Като гадините, които нямат началник над себе си?
15 Изтръгва всичките с въдица,
Влачи ги в мрежата си,
И ги събира в невода си;
За то се весели и се радва.
16 За то жъртвува на мрежата си,
И гори темян на невода си;
Защото чрез тях делът му е тлъст,
И ястието му избрано.
17 Да ли за то ще изпразднува мрежата си?
И няма да жали да убива всякога народите?
Цариградски превод
1  2  3