Търсене в Библията онлайн
 
2 Солунци 1 глава
×
1  2  3 
1 Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа:
2 Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
3 Длъжни сме, братие, да благодарим Бога всекога за вас както е достойно, защото верата ви превъзрастява, и умножава се любовта на всекиго едного към другиго помежду всички вас;
4 така щото и сами ние се хвалим с вас в църквите Божии за вашето търпение и за верата ви във всичките гонения ваши и притесненията които претърпевате,
5 което е доказателство на праведната съдба Божия, за да се сподобите в царството Божие за което и страдате;
6 понеже е праведно у Бога да въздаде скърб на тези които ви оскърбяват,
7 а на вас оскърбяемите да даде отрада наедно с нас когато се яви Господ Исус от небето с ангелите на своята сила,
8 в огън пламенен да даде отмъщение на тези които не познават Бога, и които се не покоряват на евангелието на Господа нашего Исуса Христа;
9 които ще приемат наказание, вечна погибел, от лицето Господне и от славата на неговата сила
10 когато дойде да се прослави в своите светии, и да се покаже чуден между всичките верващи (понеже вие повервахте в нашето свидетелство) в онзи ден.
11 Заради това и винаги се молим за вас, да ви сподоби Бог наш на призванието, и да изпълни всеко благоволение на благостта и всеко дело на верата в сила;
12 за да се прослави във вас името на Господа нашего Исуса Христа, и вие в него по благодатта на Бога нашего и Господа Исуса Христа.
Цариградски превод
1  2  3