Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Солунци 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа:
2 Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
3 Длъжни сме, братие, да благодарим Бога всекога за вас както е достойно, защото верата ви превъзрастява, и умножава се любовта на всекиго едного към другиго помежду всички вас;
4 така щото и сами ние се хвалим с вас в църквите Божии за вашето търпение и за верата ви във всичките гонения ваши и притесненията които претърпевате,
5 което е доказателство на праведната съдба Божия, за да се сподобите в царството Божие за което и страдате;
6 понеже е праведно у Бога да въздаде скърб на тези които ви оскърбяват,
7 а на вас оскърбяемите да даде отрада наедно с нас когато се яви Господ Исус от небето с ангелите на своята сила,
8 в огън пламенен да даде отмъщение на тези които не познават Бога, и които се не покоряват на евангелието на Господа нашего Исуса Христа;
9 които ще приемат наказание, вечна погибел, от лицето Господне и от славата на неговата сила
10 когато дойде да се прослави в своите светии, и да се покаже чуден между всичките верващи (понеже вие повервахте в нашето свидетелство) в онзи ден.
11 Заради това и винаги се молим за вас, да ви сподоби Бог наш на призванието, и да изпълни всеко благоволение на благостта и всеко дело на верата в сила;
12 за да се прослави във вас името на Господа нашего Исуса Христа, и вие в него по благодатта на Бога нашего и Господа Исуса Христа.
Цариградски превод
1  2  3