Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 Това което бе от начало, което сме чули, което с очите си видехме, което изгледахме, и ръцете ни похванаха за словото на живота;
2 (и животът се яви, и видехме, и свидетелствуваме, и ви известяваме вечния живот който бе у Отца и яви се нам;)
3 това което сме видели и чули, него ви известяваме, да имате и вие с нас общение; а пак нашето съобщение е с Отца и с Исуса Христа неговия Син.
4 И това ви пишем за да бъде вашата радост изпълнена.
5 И това е известието което чухме от него и го известяваме вам, че Бог е виделина, и никаква тъмнина нема в него.
6 Ако речем че имаме съобщение с него, а ходим в тъмнина, лъжем, и не вършим истината.
7 Ако ли ходим във виделина, както е той във виделина, имаме един с друг съобщение, и кръвта на Сина му Исуса Христа очиства ни от всеки грех.
8 Ако речем че грех немаме, сами себе си лъжем; и истината не е в нас.
9 Ако изповедваме греховете наши, верен и праведен е да ни прости греховете ни, и да ни очисти от всека неправда.
10 Ако речем че не сме съгрешили, правим го лъжец, и неговото слово не е в нас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5