Търсене в Библията онлайн
 
1 Йоаново 1 глава
×
1  2  3  4  5 
1 Това което бе от начало, което сме чули, което с очите си видехме, което изгледахме, и ръцете ни похванаха за словото на живота;
2 (и животът се яви, и видехме, и свидетелствуваме, и ви известяваме вечния живот който бе у Отца и яви се нам;)
3 това което сме видели и чули, него ви известяваме, да имате и вие с нас общение; а пак нашето съобщение е с Отца и с Исуса Христа неговия Син.
4 И това ви пишем за да бъде вашата радост изпълнена.
5 И това е известието което чухме от него и го известяваме вам, че Бог е виделина, и никаква тъмнина нема в него.
6 Ако речем че имаме съобщение с него, а ходим в тъмнина, лъжем, и не вършим истината.
7 Ако ли ходим във виделина, както е той във виделина, имаме един с друг съобщение, и кръвта на Сина му Исуса Христа очиства ни от всеки грех.
8 Ако речем че грех немаме, сами себе си лъжем; и истината не е в нас.
9 Ако изповедваме греховете наши, верен и праведен е да ни прости греховете ни, и да ни очисти от всека неправда.
10 Ако речем че не сме съгрешили, правим го лъжец, и неговото слово не е в нас.
Цариградски превод
1  2  3  4  5