Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Яков 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5 
1 Яков, раб на Бога и на Господа Исуса Христа, до дванадесетте племена които са в разсеяние, поздравление.
2 Всека радост имайте, братие мои, когато впадате в различни изкушения;
3 понеже знаете че изпитанието на вашата вера произвожда търпение.
4 А търпението да има дело съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.
5 Ако ли някои от вас е оскуден от мъдрост, да проси от Бога който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде.
6 Но да проси с вера, без да се съмнева никак; защото който се съмнева подобен е на морски вълни които се карат и разблъскват от ветровете.
7 И такъв человек да не мисли че ще приеме нещо от Господа.
8 человек двоеумен непостоян е във всичките си пътища.
9 Който брат е от по-долно състояние да се хвали в своето си възвишаване,
10 а богатите, в смиряването си, понеже като цвет на трева ще прецъвти.
11 Защото изгрея слънцето с пека, и изсуши тревата, и цветът й слете, и хубостта на лицето й погина; така и богатият ще повехне в пътищата си.
12 Блажен онзи человек който претърпева изкушение; защото, като премине изпитът, ще приеме венеца на живота който обеща Господ на онези които го любят.
13 Никой изкушаем да не казва че: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, и той никого не изкушава;
14 а всеки се изкушава като се завлича и подлъгва от собствената си похот.
15 Похотта после като зачне ражда грех, а грехът като се извърши ражда смърт.
16 Не се заблуждавайте, любезни мои братие.
17 Всеко добро даване, и всека съвършена дарба от горе е, и слезва от Отца на светлините в когото нема изменение или сенка на променяване.
18 От собствената си воля родил ни е със словото на истината, да бъдем ние некакъв си начатък на неговите създания.
19 И тъй, любезни мои братие, да бъде всеки человек бърз на чуене, а муден на говорене, и муден на гнев;
20 защото гневът на человека не върши Божията правда.
21 За това, отхвърлете всека нечистота и множеството злоба, и приемете с кротост всаденото слово което може да спаси душите ви.
22 Бивайте и творители на словото, а не само слушатели да лъжете себе си.
23 Защото ако бъде некой слушател на словото, а не творител, той прилича на человек който гледа природното си лице в огледало:
24 защото огледа се, и отиде, и завчас забрави какъв бе.
25 Но който вникне в съвършения закон на свободата, и пребъде в него, той ще бъде блажен в делата си.
26 Ако някой от вас мисли че е благочестив, и не обуздава езика си, но лъже сърдцето си, суетно е неговото благочестие.
27 чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледва сирачетата и вдовиците в утеснението им, и да пази себе си неосквернен от света.
Цариградски превод
1  2  3  4  5