Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И повика Господ Моисея, и говори му от скинията на събранието и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато някой от вас принесе Господу от скотовете принос, от чердата или от стадата да принесе принос.
3 Приносът му за всесъжение ако е от чердата, нека го принесе мъжко безпорочно: пред дверите на скинията на събранието да го принесе за да е прието пред Господа.
4 И да положи ръката си на главата на всесъжението, и ще бъде прието за него, за да бъде умилостивение за него.
5 И да заколи телето пред Господа; и Аароновите синове, свещениците, да принесат кръвта, и да поръсят с кръвта наоколо върху олтаря който е пред дверите на скинията на събранието.
6 И да одере животното на всесъжението, и да го насече на късове.
7 И синовете на Аарона свещеника да турят огън на олтаря, и да наредят дърва на огъня.
8 И Аароновите синове, свещениците, да възложат тези късове, главата и тлъстината, на дървата които са върху огъня на олтаря;
9 а вътрешностите му и нозете му да измие с вода, и да ги изгори свещеникът всичките на олтаря, всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
10 И приносът му за всесъжение ако е от стадата, от овците или от козите, да го принесе мъжко безпорочно.
11 И да го заколи пред Господа в страните на олтаря към север; и свещениците, Аароновите синове, да поръсят с кръвта му олтаря наоколо.
12 И да го насече на късове, и главата му и тлъстината му; и да ги нареди свещеникът на дървата които са върху огъня на олтаря.
13 А вътрешностите и нозете да измие с вода; и да принесе всичките свещеникът, и да ги изгори на олтаря: това е всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
14 И приносът му за всесъжение Господу ако е от птици, тогаз да принесе приноса си от гъргорици или от гълъбчета.
15 И да го донесе свещеникът при олтаря, и да откъсне главата му, и да го изгори на олтаря; и кръвта му да изцеди до стената на олтаря;
16 И да изтръгне гушата му с лайната му, и да ги хвърли до олтаря към източната страна на мястото на пепела.
17 И да го разчекне между крилата му, но да го не отделя; и свещеникът да го изгори на олтаря, върху дървата които са на огъня: то е всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27