Търсене в Библията онлайн
 
Левит 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И повика Господ Моисея, и говори му от скинията на събранието и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато някой от вас принесе Господу от скотовете принос, от чердата или от стадата да принесе принос.
3 Приносът му за всесъжение ако е от чердата, нека го принесе мъжко безпорочно: пред дверите на скинията на събранието да го принесе за да е прието пред Господа.
4 И да положи ръката си на главата на всесъжението, и ще бъде прието за него, за да бъде умилостивение за него.
5 И да заколи телето пред Господа; и Аароновите синове, свещениците, да принесат кръвта, и да поръсят с кръвта наоколо върху олтаря който е пред дверите на скинията на събранието.
6 И да одере животното на всесъжението, и да го насече на късове.
7 И синовете на Аарона свещеника да турят огън на олтаря, и да наредят дърва на огъня.
9 а вътрешностите му и нозете му да измие с вода, и да ги изгори свещеникът всичките на олтаря, всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
10 И приносът му за всесъжение ако е от стадата, от овците или от козите, да го принесе мъжко безпорочно.
11 И да го заколи пред Господа в страните на олтаря към север; и свещениците, Аароновите синове, да поръсят с кръвта му олтаря наоколо.
12 И да го насече на късове, и главата му и тлъстината му; и да ги нареди свещеникът на дървата които са върху огъня на олтаря.
13 А вътрешностите и нозете да измие с вода; и да принесе всичките свещеникът, и да ги изгори на олтаря: това е всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
14 И приносът му за всесъжение Господу ако е от птици, тогаз да принесе приноса си от гъргорици или от гълъбчета.
15 И да го донесе свещеникът при олтаря, и да откъсне главата му, и да го изгори на олтаря; и кръвта му да изцеди до стената на олтаря;
16 И да изтръгне гушата му с лайната му, и да ги хвърли до олтаря към източната страна на мястото на пепела.
17 И да го разчекне между крилата му, но да го не отделя; и свещеникът да го изгори на олтаря, върху дървата които са на огъня: то е всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27