Търсене в Библията онлайн
 
Софония 1 глава
×
1  2  3 
1 Словото Господне което биде към Софония сина на Хусия, сина на Годолия, сина на Амария, сина на Езекия, в дните на Иосия сина Амонов, Юдиния цар.
2 Ще погубя съвсем всичко
От лицето на земята, говори Господ.
3 Ще погубя человек и скот,
Ще погубя птиците въздушни, и рибите морски,
И спънуванията с нечестивите;
И ще изтребя человека от лицето на земята, говори Господ.
4 И ще простра ръката си върху Юда
И върху всичките жители на Ерусалим;
И ще изтребя остатъка Ваалов от това място.
И името на идолските жреци със свещениците,
5 И онези които се кланят на небесното воинство върху къщните покриви,
И които се кланят и кълнат в Господа,
И които се кълнат в Мелхома,
6 И които се уклоняват отподир Господа,
И които не търсят Господа нито го дирят.
7 Мълчи пред Господа Йеова,
Защото е близу денят Господен;
Защото Господ приготви жъртва,
Определи поканените си.
8 И в деня на жъртвата Господня
Ще накажа началниците, и царските чада,
И всичките що са облекли странни дрехи.
9 В онзи ден ще накажа и всичките които прескачат праговете,
Които пълнят домовете на господарите си с грабеж и лъст.
10 И в онзи ден, говори Господ.
Ще бъде метеж на вик от рибната порта
И ридание от Масена,
И голямо съкрушение от хълмите.
11 Плачете, жители на Мактес,
Защото се изтребиха всичките търговски люде:
Изсечени бидоха всички които доносяха сребро.
12 И в онова време
Ще издиря Ерусалим със светилници,
И отмъстя на мъжете които почиват на дрождието си,
Които думат в сърдцето си:
Господ няма да стори ни добро ни зло.
13 За то имотът им ще бъде в разграбване,
И къщите им в запустение;
И ще съградят къщи, а няма да обитават;
И ще насадят лозя, а няма да пият виното им.
14 Близу е великий ден Господен,
Близу, и твърде бърза, -
Гласът на деня Господен:
Горестно ще извика там крепкий.
15 Ден на гняв е онзи ден,
Ден на скърб и на утеснение,
Ден на запустение и на погубване,
Ден на тъмнина и на мрак,
Ден на облак и на мъгла,
16 Ден на тръба и на възклицание
Против твърделните градове
И против високите стълпове.
17 И ще оскърбя человеците;
И ще ходят като слепи,
Защото съгрешиха Господу;
И кръвта им ще се излее като прах,
И месата им като лайно.
18 Но ни среброто им ни златото им
Ще може да ги избави
В деня на гнева Господен;
И всичката земя ще бъде погълната
От огъня на ревността му;
Защото ше направи скончание, даже и скоро,
Върх всички които живеят на земята.
Цариградски превод
1  2  3