Търсене в Библията онлайн
 
Изход 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И тези са имената на синовете Израилеви които влязоха в Египет наедно с Якова : всеки наедно с челядта си влязоха:
2 Рувим, Симеон, Левий, и Юда,
3 Исахар, Завулон, и Вениамин,
4 Дан, и Нефталим, Гад, и Асир.
5 И всичките души които излязоха из чреслата на Якова бяха души седемдесет; а Иосиф беше в Египет.
6 И умря Иосиф, и всичките му братя, и всичкий онзи род.
7 И наплодиха се синовете Израилеви, и разпространиха се, и много станаха, и укрепиха се твърде много, до толко щото мястото се напълни от тях.
8 А тогаз стана нов цар над Египет който не познаваше Иосифа.
9 И рече на людете си: Ето, людете на синовете Израилеви са по-много и по-яки от нас:
10 елате да измислим нещо против тях за да се не умножат, и, ако се случи бран, и те се съединят с неприятелите ни, и направят бран против нас, и излезат из мястото.
11 И постави над тях настойници на работите за да ги утесняват с тежките си работи; и съзидаха на Фараона градове за житници, Питом и Рамесий.
12 Но колкото ги утесняваха, толкоз повече се умножаваха те и нарасваха. И Египтяните бяха неспокойни поради Израилевите синове.
13 И Египтяните порабощаваха жестоко Израилевите синове,
14 и огорчаваха живота им с жестокото работене в калта, и в кирничите, и в всичките работи на полетата: всичките им работи с които ги порабощаваха бяха жестоки.
15 И говори Египетский цар на бабите Еврейски, (от които първата се именуваше Шифра, а втората Фуа,)
16 и рече им: Когато бабувате на Еврейките и видите ги че раждат, ако е мъжко, убивайте го, ако ли е женско, тогаз нека живее.
17 Но бабите се убояха от Бога, и не правеха каквото им рече Египетский цар, но оставяха живи мъжките.
18 Тогаз повика Египетский цар бабите и рече им: Защо направихте това нещо, и оставяте живи мъжките?
19 И бабите говориха Фараону: че Еврейките не са като Египетските жени; защото са здрави, и раждат преди да влязат при тях бабите.
20 И Бог правеше добро на бабите; и умножаваха се людете и укрепяваха се твърде много.
21 И понеже се боеха бабите от Бога, направи им къщи.
22 А Фараон заповяда на всичките си люде и казваше: Всяко мъжко което се роди, хвърляйте го в реката; а всяко женско оставяйте да живее.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40