Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Изход 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
1 И тези са имената на синовете Израилеви които влязоха в Египет наедно с Якова : всеки наедно с челядта си влязоха:
2 Рувим, Симеон, Левий, и Юда,
3 Исахар, Завулон, и Вениамин,
4 Дан, и Нефталим, Гад, и Асир.
5 И всичките души които излязоха из чреслата на Якова бяха души седемдесет; а Иосиф беше в Египет.
6 И умря Иосиф, и всичките му братя, и всичкий онзи род.
7 И наплодиха се синовете Израилеви, и разпространиха се, и много станаха, и укрепиха се твърде много, до толко щото мястото се напълни от тях.
8 А тогаз стана нов цар над Египет който не познаваше Иосифа.
9 И рече на людете си: Ето, людете на синовете Израилеви са по-много и по-яки от нас:
10 елате да измислим нещо против тях за да се не умножат, и, ако се случи бран, и те се съединят с неприятелите ни, и направят бран против нас, и излезат из мястото.
11 И постави над тях настойници на работите за да ги утесняват с тежките си работи; и съзидаха на Фараона градове за житници, Питом и Рамесий.
12 Но колкото ги утесняваха, толкоз повече се умножаваха те и нарасваха. И Египтяните бяха неспокойни поради Израилевите синове.
13 И Египтяните порабощаваха жестоко Израилевите синове,
14 и огорчаваха живота им с жестокото работене в калта, и в кирничите, и в всичките работи на полетата: всичките им работи с които ги порабощаваха бяха жестоки.
15 И говори Египетский цар на бабите Еврейски, (от които първата се именуваше Шифра, а втората Фуа,)
16 и рече им: Когато бабувате на Еврейките и видите ги че раждат, ако е мъжко, убивайте го, ако ли е женско, тогаз нека живее.
17 Но бабите се убояха от Бога, и не правеха каквото им рече Египетский цар, но оставяха живи мъжките.
18 Тогаз повика Египетский цар бабите и рече им: Защо направихте това нещо, и оставяте живи мъжките?
19 И бабите говориха Фараону: че Еврейките не са като Египетските жени; защото са здрави, и раждат преди да влязат при тях бабите.
20 И Бог правеше добро на бабите; и умножаваха се людете и укрепяваха се твърде много.
21 И понеже се боеха бабите от Бога, направи им къщи.
22 А Фараон заповяда на всичките си люде и казваше: Всяко мъжко което се роди, хвърляйте го в реката; а всяко женско оставяйте да живее.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40