Търсене в Библията онлайн
 
1 Тимотей 1 глава
×
1  2  3  4  5  6 
1 Павел апостол Исус Христов, по повеление на Бога Спаса нашего и Господа Исуса Христа нашата надежда,
2 на Тимотея собственото ми във верата чадо: Благодат, милост, мир, от Бога Отца нашего, и Христа Исуса Господа нашего.
3 Както те молих, когато отхождах в Македония да останеш в Ефес, за да заръчаш на некои си да не предават друго учение,
4 нито да внимават на басни и безконечни родословия, които произвождат повече препирания, а не назидание Божие във верата, така прави.
5 А целта на заръчането е любов от чисто сърдце, от добра съвест, и от нелицемерна вера;
6 в които като погрешиха некои уклониха се в празднословие,
7 и искат да са законоучители, без да разумеват нито което говорят нито за което потвърдяват.
8 А ние знаем че законът е добър ако го употребява некой законно;
9 като знае това, че законът не бе положен за праведния, но за беззаконните и непокорливите, за нечестивите и грешните, неправедните и скверните, за отцеубийците и майкоубийците, за человекоубийците,
10 за блудниците, мъжеложниците, заробителите, лъжците, клетвопрестъпниците, и за всичко друго що е противно на здравото учение,
11 по славното евангелие на блаженаго Бога което ми бе поверено.
12 И благодаря Христу Исусу Господу нашему, който ми даде сила, че ме има за верен, и настани на службата мене
13 който бех изпърво хулител и гонител и обезчестител. Но помилван бидох, понеже без да зная сторих това в неверие;
14 и преумножи се благодатта на Господа нашего с вера и любов в Христа Исуса.
15 Верно и за всеко приимане достойно е словото, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които първий съм аз;
16 но за това бидох помилван, да покаже Исус Христос първом в мене всичкото си дълготърпение, за пример на тези които щеха да поверват в него за живот вечен.
17 А на Царя на вековете, на нетленнаго, невидимаго, едного премъдраго Бога, чест и слава във веки веков. Амин.
18 Това заръчане ти предавам, чадо Тимотее, според станалите по-напред за тебе пророчества, да воинствуваш в тех доброто воинствуване,
19 като имаш вера и добра съвест, която като отхвърлиха некои отпаднаха от верата;
20 от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана за да се научат да не богохулствуват.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6