Търсене в Библията онлайн
 
Деяния 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Първото слово, о Теофиле, направих за все що начна Исус да прави и да учи,
2 даже до деня в който се възнесе, откак даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите които избра;
3 на които и представи себе си жив след страданието си с много верни знамения, като им се явяваше четиридесет дни и говореше им за царството Божие.
4 И като се събираше с тех заръча им да се не отдалечат от Ерусалим, но да очакват обещанието на Отца което чухте, рече, от мене.
5 Защото Иоан е с вода кръстил; а вие ще бъдете кръстени с Духа Светаго след тия не много дни.
6 И тъй, като се събраха питаха го и казваха: Господи, в това ли време щеш да възстановиш царството в Израил?
7 А той им рече: Не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в собствената си власт.
8 Но вие ще приемете сила когато слети Дух Светий на вас, и ще ми бъдете свидетели и в Ерусалим, и във всичка Юдея и Самария, и до край земята.
9 И това от как рече, те като гледаха, възнесе се, и облак го поде изпред очите им.
10 И като стоеха та гледаха на небето когато възлезваше той, ето, двамина человеци с бели дрехи застанаха пред тех,
11 които и рекоха: Мъже Галилеяни що стоите та гледате на небето? Този Исус който се възнесе от вас на небето ще дойде тъй както го видехте да отхожда на небето.
12 Тогаз се върнаха в Ерусалим от гората нарицаема Елеонска, която е близу до Ерусалим един съботен ден път.
13 И когато влезоха, възлезоха в горницата дето живееха Петър и Яков и Иоан и Андрей,Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов.
14 Те всички единодушно, с жените и Мария майката Исусова и с братята му, беха непрестанно в молитва и молене.
15 И през тия дни стана Петър по сред учениците и рече: (а числото на тези които се намерваха там беше до сто и двадесет души:)
16 Мъже и братие, требваше да се изпълни това писание което предрече Дух Светий чрез устата Давидови за Юда който стана водител на тези които хванаха Исуса;
17 защото беше причислен с нас, и взел бе дел в тая служба.
18 Той прочее спечели нива от заплата на своята неправда; и като падна на очите си проседна се през сред, и изтекоха всичките му черва.
19 И това стана известно на всички жители Ерусалимски, така що тая нива се нарече по езика им Акелдама, сиреч, Нива Кръвна.
21 И тъй, от человеците които се нахождаха с нас през всичкото време, в което влизаше и излизаше между нас Господ Исус,
22 като начна от кръщението Иоаново до деня в който се възнесе от нас, един от тех требва да бъде с нас свидетел на възкресението му.
23 И поставиха двамина, Иосифа нарицаемаго Варсава, който се наименува Юст, и Матия;
24 и помолиха се и рекоха: Ти, Господи, сърдцеведче на всички, покажи от тия двамата едного когото си избрал,
25 да вземе дела на тази служба и на апостолството от което изпадна Юда за да отиде на своето си место.
26 И дадоха жребията си; и падна жребето на Матия, и счете се с единадесетте апостоли.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28