Търсене в Библията онлайн
 
Езекиил 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 
1 В тридесетото лето, четвъртия месец, в петия ден на месеца, като бях между пленниците при реката Хавор, отвориха се небесата и видях видения Божии.
2 В петия ден на месеца на това лето, петото на пленението на цар Иоахина,
3 биде нарочно слово Господне към Иезекиила сина на Вузия, свещеника, в земята на Халдейците, при реката Ховар; и там биде ръката Господня върху него.
4 И видях, и, ето, вихрушка идеше от север, облак голям и огън пламнал, а около него сияние; и отсред него се виждаше нещо на глед като халколиван, отсред огъня.
5 И отсред него се виждаше още подобие на четири животни. И видът им беше това: имаха подобие человеческо;
6 и всяко имаше четири лица, и всяко от тях имаше четири крила.
7 И нозете им бяха нозе прави; и стъпката на ногата им подобна на стъпка на телешка нога; и пущаха искри като лице на мед лъскава.
8 И имаха человечески ръце отдолу под крилата си, на четирите си страни; и четирите имаха лицата си и крилата си.
9 Крилата им се държеха едно с друго: не се обръщаха, като ходеха: срещу лицето си ходеха всяко.
10 А за подобието на лицето им, четирите имаха лице человеческо, и лице лъвово към дясната страна; и четирите имаха говеждо лице към лявата; и четирите имаха орлово лице.
11 И лицата им бяха така; А крилата им бяха разперени нагоре: две на всяко се съединяваха едно с друго, и две покриваха телата им.
12 И ходеха всяко срещу лицето си: дето се носеше духът, там ходеха: като ходеха не се обръщаха
13 А за подобието на животните, видът им бе като горещи огнени въглища, като вид на свещи, който ходеше между жовотните; и огънят беше светъл, и светкавица изхождаше из огъня.
14 И животните тичаха и се връщаха като вид на блескавица.
15 И като видях животните, ето едно колело на земята при животните, до четирите им лица.
16 Видът на колелета и направата им бе наглед като христолит; и четирите имаха истото подобие; а видът им и направата им бяха като че бе колело сред колело.
17 Когато ходеха вървяха на четирите си страни: не се обръщаха, като ходеха
18 А кръговете им бяха високи и страшни, и кръговете им пълни с очи около тези четири.
19 И когато животните ходеха, ходеха и колелата при тях; и когато животните се възвишаваха от земята, възвишаваха се и колелата.
20 Дето бе да иде духът, там ходеха: там духът бе да иде; и колелата се възвишаваха срещу тях, защото духът на животните беше в колелата.
21 Когато онези ходеха, ходеха и тези; и когато онези стоеха, стоеха и тези; а когато онези се възвишаваха от земята, и колелата се възвишаваха срещу тях, защото духът на животните бе в колелата.
22 И подобието на твърдта която бе над главите на животните беше на глед като страшен кристал разпрострян на главите им.
23 А под твърдта бяха разпрострени крилата им, едно към друго: две имаше всяко отсам, и две оттам, с които покриваха телата си.
24 И когато ходеха чуех хвученето на крилата им, като хвучене на много води, като глас на Всесилнаго, и гласа на говоренето като глас на войска: когато стоеха сваляха крилата си.
25 И ставаше глас от горе из твърдта която бе на главата им: когато стоеха сваляха крилата си.
26 И отгоре на твърдта която бе над главата им видеше се подобие на престол, като вид на камик сапфир, и върху подобието на престола подобие като вид человечески седещ отгоре на него.
27 И видях нещо на глед като халколиван, като зрак на огън в него наоколо: от вида на чреслото му и нагоре, и от вида на чреслото му и надолу, видях като зрак на огън; и имаше сияние наоколо.
28 Като вида на дъга която става в дъждовен ден, така бе видът на сиянието наоколо. Такъв бе видът на подобието на славата Господня. И като видях паднах на лицето си, и чух глас, който говореше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48