Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Тит 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Павел, раб Божий и апостол Исус Христов, по верата на избраните Божии и по познаването на истината която е по благочестие,
2 в надеждата на вечния живот който преди вечните времена е обещал Бог който не лъже,
3 а в своите си времена яви словото си чрез проповедта поверена на мене по заповед на Спаса нашего Бога,
4 на Тита, истинното ми чадо по общата вера: Благодат, милост, мир, от Бога Отца и Господа Исуса Христа Спаса нашего.
5 Заради това те оставих в Крит, да поправиш недоизкараното, и да поставиш на всеки град презвитери както ти аз заповедах;
6 ако е некой непорочен, на една жена мъж, и има чада верни, не укорявани за разпуснат живот или непокорни.
7 Защото епископът подобава да е непорочен както домостроител Божий, да не е безочлив, нито гневлив, нито пияница, нито побойник, нито да е лаком за мръсна печалба;
8 но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, праведен, благочестив, въздържателен;
9 който да държи верното слово според учението, да бъде възможен и да увещава със здравото учение, и да изобличава тези които противоречат.
10 Защото има мнозина непокорни, празднословци и умопрелъстници, а най-много от обрезаните,
11 на които требва да затуляме устата; че те развращават цели домове като учат за гнусна печалба това което не подобава.
12 Некой си от тех, свой им пророк, е рекъл: Критяните са винаги лъжци, зли зверове, търбуси лениви.
13 Това свидетелство е истинно; за която причина обличавай ги строго за да бъдат здрави във верата,
14 и да не дават внимание на Юдейски басни, и на заповеди от человеци които се отвръщат от истината.
15 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и неверните нищо нема чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.
16 Изповедват че знаят Бога, но с дела отричат се от него, като са мръсни и непокорни, неспособни за всекакво добро дело.
Цариградски превод
1  2  3