Търсене в Библията онлайн
 
Тит 1 глава
×
1  2  3 
1 Павел, раб Божий и апостол Исус Христов, по верата на избраните Божии и по познаването на истината която е по благочестие,
2 в надеждата на вечния живот който преди вечните времена е обещал Бог който не лъже,
3 а в своите си времена яви словото си чрез проповедта поверена на мене по заповед на Спаса нашего Бога,
4 на Тита, истинното ми чадо по общата вера: Благодат, милост, мир, от Бога Отца и Господа Исуса Христа Спаса нашего.
5 Заради това те оставих в Крит, да поправиш недоизкараното, и да поставиш на всеки град презвитери както ти аз заповедах;
6 ако е некой непорочен, на една жена мъж, и има чада верни, не укорявани за разпуснат живот или непокорни.
7 Защото епископът подобава да е непорочен както домостроител Божий, да не е безочлив, нито гневлив, нито пияница, нито побойник, нито да е лаком за мръсна печалба;
8 но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, праведен, благочестив, въздържателен;
9 който да държи верното слово според учението, да бъде възможен и да увещава със здравото учение, и да изобличава тези които противоречат.
10 Защото има мнозина непокорни, празднословци и умопрелъстници, а най-много от обрезаните,
11 на които требва да затуляме устата; че те развращават цели домове като учат за гнусна печалба това което не подобава.
12 Некой си от тех, свой им пророк, е рекъл: Критяните са винаги лъжци, зли зверове, търбуси лениви.
13 Това свидетелство е истинно; за която причина обличавай ги строго за да бъдат здрави във верата,
14 и да не дават внимание на Юдейски басни, и на заповеди от человеци които се отвръщат от истината.
15 За чистите всичко е чисто; а за осквернените и неверните нищо нема чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.
16 Изповедват че знаят Бога, но с дела отричат се от него, като са мръсни и непокорни, неспособни за всекакво добро дело.
Цариградски превод
1  2  3