Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 А след смъртта на Ахаава подигна се Моав против Израиля.
2 И падна Охозия през решетката на горницата си която бе в Самария, и разболя се; и прати вестители и им рече: Идете, попитайте Ваал-зевува Акаронския бог да ли ще оздравея от тази болест.
3 Но ангел Господен рече на Илия Тесвиеца: Стани, възлез да посрещнеш вестителите на Самарийския цар, и речи им: Няма ли Бог в Израил та отивате да попитате Ваал-зевува Акаронския бог?
4 Сега прочее така говори Господ: Няма да слезеш от одъра на който си възлязъл, но непременно ще умреш. И отиде си Илия.
5 И върнаха се при него вестителите; а той им рече: Защо се върнахте?
6 И рекоха му: Един человек възлезе да ни посрещне и рече ни: Идете, върнете се при царя който ви е проводил та му кажете: Така говори Господ: Няма ли Бог в Израил та пращаш ти да попиташ Ваал-зевува Акаронския бог? Няма прочее да слезеш от одъра на който си възлезъл, но непременно ще умреш.
7 И рече им: Какъв вид имаше человекът който възлезе да ви посрещне та ви говори тези думи?
8 И отговориха му: человек космат, и препасан около чреслата си с кожен пояс. И рече: Илия е Тесвиецът.
9 Тогаз проводи царят при него петдесетоначалник с петдесетте му. И възлезе при него; и, ето, той седеше на върх гората. И рече му: человече Божий, царят рече: Слез.
10 И отговори Илия и рече на петдесетоначалника: Ако съм аз человек Божий, нека слезе огън от небето та нека изяде тебе и петдесетте ти. И слезе огън от небето та изяде него и петдесетте му.
11 И прати пак при него друг петдесетоначалник с петдесетте му. И говори той и рече му: человече Божий, така говори царят: Скоро слез.
12 И отговори Илия та им рече: Ако съм аз человек Божий, нека слезе огън от небето та нека изяде тебе и петдесетте ти. И слезе огън Божий от небето та изяде него и петдесетте му.
13 И пак прати трети петдесетоначалник с петдесетте му. И възлезе третият петдесетоначалник, и дойде та коленичи пред Илия, и моли го и рече му: человече Божий, нека бъде, моля се, многоценен пред очите ти животът ми и животът на тези петдесет твои раби.
14 Ето, слезе огън от небето та изяде първите двама петдесетоначалници с петдесетте им; нека бъде прочее животът ми многоценен пред очите ти.
15 И рече ангел Господен на Илия: Слез с него: да се не убоиш от лицето му. И стана та слезе с него при царя.
16 И рече му: Така говори Господ: Понеже си пратил вестители да попитат Ваал-зевува Акаронския бог, като че нямаше Бог в Израил за да искаш словото му, за това няма да слезеш от одъра на който си възлезъл, но непременно ще умреш.
17 И умре според словото Господне което говори Илия; и въцари се вместо него Иорам в второто лято на Иорама Иосафатовия син, царя Юдин; понеже нямаше син.
18 А останалите деяния на Охозия които направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25