Търсене в Библията онлайн
 
4 Царе 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
1 А след смъртта на Ахаава подигна се Моав против Израиля.
2 И падна Охозия през решетката на горницата си която бе в Самария, и разболя се; и прати вестители и им рече: Идете, попитайте Ваал-зевува Акаронския бог да ли ще оздравея от тази болест.
3 Но ангел Господен рече на Илия Тесвиеца: Стани, възлез да посрещнеш вестителите на Самарийския цар, и речи им: Няма ли Бог в Израил та отивате да попитате Ваал-зевува Акаронския бог?
4 Сега прочее така говори Господ: Няма да слезеш от одъра на който си възлязъл, но непременно ще умреш. И отиде си Илия.
5 И върнаха се при него вестителите; а той им рече: Защо се върнахте?
6 И рекоха му: Един человек възлезе да ни посрещне и рече ни: Идете, върнете се при царя който ви е проводил та му кажете: Така говори Господ: Няма ли Бог в Израил та пращаш ти да попиташ Ваал-зевува Акаронския бог? Няма прочее да слезеш от одъра на който си възлезъл, но непременно ще умреш.
7 И рече им: Какъв вид имаше человекът който възлезе да ви посрещне та ви говори тези думи?
8 И отговориха му: человек космат, и препасан около чреслата си с кожен пояс. И рече: Илия е Тесвиецът.
9 Тогаз проводи царят при него петдесетоначалник с петдесетте му. И възлезе при него; и, ето, той седеше на върх гората. И рече му: человече Божий, царят рече: Слез.
10 И отговори Илия и рече на петдесетоначалника: Ако съм аз человек Божий, нека слезе огън от небето та нека изяде тебе и петдесетте ти. И слезе огън от небето та изяде него и петдесетте му.
11 И прати пак при него друг петдесетоначалник с петдесетте му. И говори той и рече му: человече Божий, така говори царят: Скоро слез.
12 И отговори Илия та им рече: Ако съм аз человек Божий, нека слезе огън от небето та нека изяде тебе и петдесетте ти. И слезе огън Божий от небето та изяде него и петдесетте му.
13 И пак прати трети петдесетоначалник с петдесетте му. И възлезе третият петдесетоначалник, и дойде та коленичи пред Илия, и моли го и рече му: человече Божий, нека бъде, моля се, многоценен пред очите ти животът ми и животът на тези петдесет твои раби.
14 Ето, слезе огън от небето та изяде първите двама петдесетоначалници с петдесетте им; нека бъде прочее животът ми многоценен пред очите ти.
15 И рече ангел Господен на Илия: Слез с него: да се не убоиш от лицето му. И стана та слезе с него при царя.
16 И рече му: Така говори Господ: Понеже си пратил вестители да попитат Ваал-зевува Акаронския бог, като че нямаше Бог в Израил за да искаш словото му, за това няма да слезеш от одъра на който си възлезъл, но непременно ще умреш.
17 И умре според словото Господне което говори Илия; и въцари се вместо него Иорам в второто лято на Иорама Иосафатовия син, царя Юдин; понеже нямаше син.
18 А останалите деяния на Охозия които направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25