Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А в първото лето на Кира Персийския цар, за да се изпълни словото Господне чрез устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кира Персийския цар, та прогласи по всичкото си царство, още и писменно, и рече: -
2 Така говори Кир Персийският цар: Иеова Бог небесний ми даде всичките царства на земята; и той ми заповеда да му съградя дом в Ерусалим, който е в Юда.
3 Който се намира между вас от всичките негови люде, неговът Бог да бъде с него, и нека възлезе в Ерусалим, който е в Юда, и нека съгради дома на Иеова Бога Израилева: той е Бог който е в Ерусалим.
4 А всичките които останат по всичките места дето пришелствуват, да му помогнат мъжете на онова място с сребро, и с злато, и с имот, и с скотове, освен самоволното приношение за дома Божий който е в Ерусалим.
5 Тогаз станаха началниците на отечествията на Юда и на Вениамина, и свещениците, и Левитите, с всичките на които Бог подбуди духа да възлезат за да съградят дома Господен който е в Ерусалим;
6 и всичките им околни помогнаха им с сребърни съсъди, с злато, с имот, и с скотове, и с скъпоценни неща, освен всичките доброволни приношения.
7 И извади цар Кир съсъдите на дома Господен които Навуходоносор бе донесъл от Ерусалим и турил ги бе в дома на бога си;
8 и извади тях Кир Персийский цар с ръката на Митридата съкровищника, и брои ги на Сасавасара Юдейския княз.
9 И числото им е това: тридесет златни легени, тисяща сребърни легени, и двадесет и девет ножове,
10 тридесет златни крондири, четиристотин и десет крондири сребърни втори, други съсъди тисяща.
11 Всичките златни и сребърни съсъди бяха пет тисящи и четиристотин: всичките занесе Сасавасар с пленниците които възлязоха от Вавилон в Ерусалим.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10