Търсене в Библията онлайн
 
Матей 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1 Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова.
2 Авраам роди Исаака; а Исаак роди Якова; а Яков роди Юда и братята му;
3 а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама;
4 а Арам роди Аминадава; а Аминадав роди Наасона; а Наасон роди Салмона;
5 а Салмон роди Вооза от Рахав; а Вооз роди Овида от Рут; а Овид роди Иесея;
6 а Иесей роди цар Давида; а цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7 а Соломон роди Ровоама; а Ровоам роди Авия, а Авия роди Аса;
8 а Аса роди Иосафата; а Иосафат роди Иорама; а Иорам роди Озия;
9 а Озия роди Иоатама; а Иоатам роди Ахаза; а Ахаз роди Езекия;
10 а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амона; а Амон роди Иосия;
11 а Иосия роди Иехония, и братята му около преселението Вавилонско.
12 А след преселението Вавилонско, Иехония роди Салатиила, а Салатиил роди Зоровавела;
13 а Зоровавел роди Авиуда; а Авиуд роди Елиакима; а Елиаким роди Азора;
14 а Азор роди Садока; а Садок роди Ахима; а Ахим роди Елиуда;
15 а Елиуд роди Елеазара; а Елеазар роди Мотана; а Мотан роди Якова;
16 а Яков роди Иосифа мъжа на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос.
17 И така всичките родове от Авраама до Давида четиринадесет рода са; и от Давида до преселението Вавилонско, родове четиринадесет; и от преселението Вавилонско до Христа, родове четиринадесет.
18 А рождението на Исуса Христа така бе; като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, доде още не бяха се съединили, намери се непразна от Духа Святаго.
19 А Иосиф маж й, понеже бе праведен и не искаше да я опозори, науми си тайно да я напусне.
20 Но това когато помисли той, ето, ангел Господен яви му се на сън и казваше: Иосифе сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея от Духа Светаго е.
21 А ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси своите люде от греховете им.
22 И всичко това биде, за да се сбъде реченото от Господа чрез пророка, който казва:
24 И като стана Иосиф от сън, стори както му повели ангел Господен, и взе жена си;
25 И не я познаваше докато тя роди сина си първороден, и той му нарече името Исус.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28