Търсене в Библията онлайн
 
Захария 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 В осмия месец, във втората година на Дария, стана слово Господне към Захария сина нa Варахия, сина на Идо, пророка, и рече:-
2 Господ се разгневи много на бащите ви.
3 За то кажи им:
Така говори Господ Саваот,
Обърнете се към мене, говори Господ Саваот;
И ще се обърна към вас, говори Господ Саваот.
4 Не ставайте, както бяха бащите ви,
Към които предишните пророци извикаха та рекоха:
Така говори Господ Саваот:
Върнете се сега от лукавите си пътища
И от лукавите си деяния;
И не послушаха,
И не дадоха внимание мене, говори Господ.
5 Бащите ви де са? И пророците живеят ли във век?
6 Но думите ми и повеленията ми
Които заповядах на рабите си пророците
Не стигнаха ли до бащите ви?
И те се обърнаха та рекоха:
Както Господ на Силите намисли да направи нам,
Според пътищата ни и според деянията ни,
Така направи нам.
7 В двадесет и четвъртия ден на единадесетия месец, който е месец Сават, във втората година на Дария, стана слово Господне към Захария сина на Варахия, сина на Идо, пророка, и рече:
8 Видях нощ, и ето человек ездещ на червен кон, и той стоеше между мирсини които бяха в долина; и зад него коне червени, пъстри, и бели.
9 И рекох: Господарю мой, що са тези? И рече ми ангелът, който говореше с мене: Аз ще ти покажа що са тези.
10 И человек който стоеше между мирсините отговори и рече: Те са онези, които Господ проводи да обходят земята.
11 И отговориха на ангела Господен стоещия между мирсините и рекоха: Ние обходихме земята, и, ето, всичката земя седи и е тиха.
12 И ангелът Господен отговори та рече: Господи на Силите, докога няма да помилваш Ерусалим и Юдините градове, против които се разгневи ти в тези седемдесет години?
13 И Господ отговори на ангела който говореше с мене думи добри, думи утешителни.
14 И рече ми ангелът който говореше с мене: Викни и кажи: Така говори Господ Саваот: Ревнив съм за Ерусалим и за Сион с голямо ревнование;
15 и съм твърде гневен против безгрижните народи, защото, като се разгневих аз малко, те помогнаха на злото:
16 За то така говори Господ: Аз се обърнах към Ерусалим с щедроти: домът ми ще се съгради в него, говори Господ Саваот; и връв ще се опъне, върху Ерусалим.
17 Викни още и кажи: Така говори Господ Саваот: Градовете ми ще се преливат от благости; и Господ ще утеши още Сион, и ще избере пак Ерусалим.
18 И повдигнах очите си и видях, и ето четири рога.
19 И рекох на ангела който говореше с мене: Що са тези? А той ми отговори: Тези са роговете които разпръснаха Юда, Израиля, и Ерусалим.
20 И Господ ми показа четирма дърводелци.
21 И рекох:Що дойдоха да правят тези? И отговори та рече: Тези са роговете които разпръснаха Юда, та не повдига никой главата си; и тези дойдоха за да ги устрашат, да оттърсят роговете на народите които повдигнаха рог против Юдината земя за да я разпръснат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14